Приватний ліцей

Наша місія

Навчаючи загальноосвітніх дисциплін — формувати знання про Бога-Творця та Його закони, надаючи уміння та принципи їх застосування на практиці, виховуючи — прищеплювати духовні, соціальні, моральні, етичні норми життя, які основані на любові до людей та до Бога, розвиваючи — виявляти та допомагати використовувати свій потенціал на користь людям, державі та Богу у всіх сферах людської діяльності.

Цінності школи

Атмосфера

Ми цінуємо і будуємо сімейну атмосферу у стосунках між учителями, учнями, батьками та адміністрацією школи, що побудовані на «горизонтальних» принципах та прагненні бути партнерами, однаково зацікавленими в досягненні спільної мети.

Пошук

Ми цінуємо постійну направленість учителів та учнів до того, щоб ставити запитання та шукати відповіді для професійного та особистого зростання. Залишитися на місці — означає зробити крок назад.

Індивідуальні особливості

Ми цінуємо індивідуальні особливості учня та вчителя і враховуємо їх у навчально-виховному процесі. У всіх різні здібності, ми по-різному досягаємо цілей, проте кожен з нас може стати кращим, ніж раніше.

Діалог

Ми цінуємо правом на висловлення власної точки всіма учасниками навчально-виховного процесу. Розмаїття думок є не проблемою, а можливістю обрати найкращий шлях до успіху.

Помилки

Ми цінуємо здатністю визнавати свої помилки та прагнемо робити висновки і вчитися на них, змінюючись на краще. Правильне розв'язання проблеми дозволить уникнути її в майбутньому.

Довіра

Ми цінуємо і робитимемо наголос на потребі самоконтролю для формування «внутрішніх якостей» та самодисципліни, але це не скасовує загальної внутрішньошкільної дисципліни.

Духовність

Ми цінуємо та базуємося на християнських цінностях зі Святого Письма, розуміння світу з позицій існування і ролі Бога в ньому.

Мотивація

Ми цінуємо ініціативу замість примусу та команд. Ініціативні вчителі мають стати взірцем для зростання ініціативних учнів.

 • Напрямки роботи

  • Створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти відповідно державних стандартів.

  • Виховання свідомого громадянина України, любові до Батьківщини.

  • Виховання шанобливого ставлення до Бога, Біблії, родини, національних та культурних цінностей українського та інших народів і націй, рідної мови, популяризація християнських цінностей.

 • Напрямки роботи

  • Виховання морально і фізично здорового підростаючого покоління.

  • Впровадження інклюзивного навчання для дітей із порушенням опорно-рухового апарату.

  • Створення нової системи організації освітнього процесу, яка базується на ідеях особистісного та практико-орієнтованого навчання, використання нових педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання.

Мудрість має спочинок у серці розумногоСоломон

Положення школи

 • Portfolio Item

  Особистість

  Дитина — особистість цілісна і творча, її позитивне (свідоме) або негативне (несвідоме) налаштування на навчання впливає на його результати. Вони можуть продуктивно трудитися при належних умовах: коли їх потреби — фізіологічні, психологічні і духовні впливають на методику і принципи роботи школи.

  Portfolio Item

  Розвиток

  Сприйняття нової інформації і розвиток нових навичок учнів індивідуально та поетапно. перехід до нового етапу навчання тільки після формування навичок в попередньому етапі. Дитина повинна знаходитись на тому рівні складності матеріалу на якому вона може сприймати цей матеріал.

  Portfolio Item

  Взірець

  Роль вчителя бути митцем творчої, відкритої, вільної атмосфери, чуйної до внутрішніх цінностей дитини, його потребам бути корисним суспільству. Це неможливо, якщо вчитель не є прикладом та не володіє якостями справжнього «учня».

 • Portfolio Item

  Сім’я

  Дитину не можна відділяти від сім'ї, тому що головну потребу в любові та підтримці вона задовольняє за рахунок близьких відносин в родині. Зважаючи на це, школа повинна не руйнувати ці зв'язки, а створювати взаємовідносини, котрі давали б місце творчості дитини і батьків, підвищенню самосвідомості батьків.

  Portfolio Item

  Навчання

  Для полегшення і стимулювання процесу навчання та сприйняття інформації, напрацювання навичок необхідно враховувати навантаження на дві півкулі мозку та особливу увагу приділяти правому. Тому актуальний синтез точних знань і творчості (музика, образотворче мистецтво, логіка, математика).

  Portfolio Item

  Відповідальність

  Ми виховуємо почуття відповідальності за свої рішення і дії, вміння долати перешкоди, вміння творчого і конструктивного підходу для розв'язку проблем, навички піклування про ближніх і навколишнє середовище, практику любові до Бога та до ближніх.

Принципи та методи школи

 

01Самоконтроль — базується на внутрішній мотивації дитини: дитина бажає вчитися, творити, бути корисною суспільству, незалежною, вміти будувати добрі стосунки з однолітками, вчителем, батьками; бачити втілення своєї праці.

Методи:

 • Індивідуальний план виконання завдань та засвоєння тем з підручників.
 • Порівняння минулих і теперішніх успіхів дитини і неможливість прирівняння до успіхів інших дітей.
 • Платонівський (запропонувати питання типу: Яке завдання найважче для тебе? Чи потрібен тобі ще час? Можливо тобі повернутися до цього завдання завтра чи пізніше? Чи зумів ти передати інтонацією думку автора? Ти задоволений своєю роботою?).
 • Індивідуальні завдання: обговорення з дітьми їх можливі ролі у виставах (враховування віку дитини для прийняття рішення), теми для наукових робіт.
 • Надання додаткового часу, якщо дитина хоче попрацювати з яким-небудь наочним приладдям довше, ніж інші діти.

Ці методи можливі для використання в групі тільки з кількістю дітей — не більше 16.

 

02 «Від практики до теорії, від синтезу до аналізу». Цей принцип базується на тому, що абстрактне мислення дитини формується починаючи з 12 років. Тому теорія і правила в більшості випадків формують внутрішній бар'єр у школяра.

Методи:

 • Наочні приладдя.
 • Система Зайцева.
 • Вивчення правил граматики на художніх творах.

 

03«Нейронний» принцип або мультисенсорний підхід. Його краще всього ілюструє схема зв'язку нейронів:

shema2

Одне і те ж саме поняття, або закон можливо розглянути з різних боків. Таким чином, коли ти знаєш глибоко щось одне, це дозволяє тобі мати уявлення і про інше.

Методи:

 • Малювання слів.
 • Демонстрація за допомогою тіла, міміки та жестів понять.
 • Ліпка.

 

УВАГА ! Необхідно пам'ятати, що зі зростанням знання зростає кількість того, що невідомо. Цей процес тонкий і по суті нескінчений, тому вчитель уважно слідкує за дитиною, щоб не примушувати її засвоювати "нову територію", доки в неї не з'явиться потреба у цьому.

 

04Підготоване середовище (у дусі методики Монтесорі).Вчитель несе відповідальність за підготовку і підтримку середовища, в якому школяр працює і вчиться впорядковувати та узгоджувати інформацію.

Методи:

 • Кубики.
 • Ігри (особливо рухливі).
 • Тексти для свят і вистав.
 • Енциклопедичний матеріал для наукової роботи.
 • Лабораторний матеріал для проведення дослідів.

 

05Близька мотивація. Здорова особистість бажає бачити втіленою свою працю не в далекому майбутньому.

Методи:

 • Підготовка вистав для батьків і друзів.
 • Наукові доповіді для однолітків та батьків.
 • Допомога вчителю в молодшому класі (бажано в складній для самого школяра темі).

 

06 Фізіологічна та психологічна відповідність методів і реального віку дитини.. Кожна дитина має свій внутрішній "механізм" контролю продуктивної діяльності, її тривалості.

Методи:

 • Працювати на дощечках крейдою, альбомах — олівцем, таблицях — указкою, кубиками замість роботи у зошитах до готовності дитини.
 • Фізичні вправи, гімнастика, танок, рухливі ігри — найкращі передумови розвитку мозку дитини.
 • Вільне пересування по класу під час уроку: дитина може встати, сісти, лягти, потягнутися.
 • Швидка зміна діяльності під час уроку.
 • Не переривати зосереджену направлену діяльність дитини режимними моментами без необхідності, поки дитина не втомилася від цього виду діяльності.

 

07Природне зацікавлення

Методи:

 • Дитина може вчитися читати і водночас розповідати про свою родину (імена, по-батькові, прізвища батьків).
 • Вчитися писати великі літери і дізнаватися назви планет Сонячної системи.
 • Писати диктанти і розглядати теми природознавства.

 

08Культивація моральних цінностей

Методи:

 • Особистий приклад любові та поваги до ближнього, справедливості, доброти, відкритості вчителя.
 • Біблійні історії, як приклад практикування моральних принципів.
 • Художні твори, котрі демонструють зразки моральних християнських цінностей (Г.Сковорода, П.Воронько, Г.Х.Андерсен, Л.М.Толстой, К.Ушинський…).

 

09Культивація сімейних відносин

Методи:

 • Відкриті уроки для батьків із зачитуванням докладів навчальних робіт дітей.
 • Музично-драматичні свята з батьками.
 • Психологічна індивідуальна робота з батьками для формування культури відносин «родина-дитина».

 

Група продовженого дня

 

Група продовженого дня є однією з форм виховання школярів і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку і навчання в позаурочний час. Перебування учнів на групі продовженого дня нашої школи сприяє їхньому духовному, розумовому, фізичному, моральному та естетичному розвитку.

Метою організації групи продовженого дня є створення цілісної системи, що забезпечує сучасну якість навчання і виховання, а також найкращі умови для учнів відповідно до їхніх вікових особливостей, індивідуальних здібностей та інтересів, рівня розвитку і стану здоров’я.

Основними завданнями групи продовженого дня є:

 • організація щоденних занять із самопідготовки (в тому числі виконання домашніх завдань) під керівництвом вихователя;
 • надання допомоги родині у вихованні дітей згідно християнських істин;
 • сприяння фізичному розвитку і збереженню та зміцненню здоров’я учнів;
 • організація дозвілля;
 • розвиток інтересів, здібностей та обдарувань учнів.

На групі продовженого дня Ваших діток чекають такі види діяльності:

 • перебування на свіжому повітрі;
 • смачний обід;
 • тиха година;
 • самопідготовка, виконання домашніх завдань;
 • відвідування гуртків;
 • ігри, екскурсії, спортивні змагання;
 • суспільно-корисна праця.

Спеціально обладнана кімната створюватиме умови для цікавого проведення занять, ігор та повноцінного відпочинку.

Перебуваючи на групі продовженого дня учні продовжують навчатися та розвиватися. Форми роботи тут відрізняються від урочного часу, щоб діти не втомлювались. Улюбленими видами діяльності є слухання повчальних життєвих історій, Біблійних оповідань, відгадування загадок та слів за поясненнями. Цікавому проведенню часу сприяють ігри (особливо на свіжому повітрі), де учні люблять бути ведучими. Щоб згрупувати колектив проводяться командні ігри та естафети. Відпочинок під час тихої години можна відновити сили та заспокоїти нервову систему. Індивідуальні міні-комплекси гімнастичних вправ дуже цікавлять учнів. Кожен робить наперед підготовлені для нього вправи. Вправи для покращення та зміцнення зору розвивають уяву та увагу. Більшість учнів отримують задоволення від малювання станів природи, аплікації, розфарбування.

Черняк Ольга,
вихователь групи продовженого дня.

Навчально-виховний процес

Батькам

seredyuki

Ми розуміємо, що без інтеграції батьків у всі шкільні процеси не можливо повноцінно реалізувати особисто-орієнтоване навчання та досягнути оптимального результату.

Батьки задіяні у навчальний процес через відвідування відкритих уроків, виконання тренувальних вправ та домашніх завдань разом зі своїми дітьми, участь у круглих столах, батьківських конференціях, семінарах. У виховному процесі батьки беруть таку участь: підтримують вчителів у концепції виховання учнів, активно приймають участь у впровадженні виховної концепції школи основаної на християнських принципах, будують добрі стосунки із іншими батьками, постійно відвідують батьківські збори, постійно цікавляться поведінкою дітей. Участь батьків у шкільному житті повинна постійно зростати, щоб школа стала сімейною для кожної дитини. Саме тому, ми хочемо якомога детальніше інформувати батьків про всі аспекти навчально-виховного процесу та надати всю необхідну інформацію для того щоб вони могли чітко орієнтуватись у шкільному житті.

 

Права та обов’язки батьків школи «Скарбниця мудрості»

Загальні права батьків

1. Отримувати інформацію
  • Щодо документації, яка регулює діяльність школи (режим роботи, порядок керівництва, особливостями організації навчально-виховного процесу) — Статутом, концепцією діяльності і розвитку, робочим навчальним планом, навчальними програмами та планами позаурочної роботи школи.
  • Про результати всіх поточних тестувань (контрольних робіт), а також тестувань за підсумками року.
  • Про успіхи у навчанні та інші особливості розвитку учня (учениці) у вчителів, адміністрації, одержувати індивідуальні консультації з питань навчання і виховання.
2. Брати участь
 • У підготовці та проведенні шкільних заходів.
 • У наданні пропозиції до адміністрації школи стосовно підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 • У відвідуванні уроків та інших шкільних закладів.

Загальні обов’язки батьків

  1. Забезпечувати
 • • Проходження учнем (ученицею) за вимогою адміністрації необхідного медичного огляду.
 • • Регулярне та пунктуальне відвідування школи .
 • • Особистий супровід дітей до школи, або до шкільного транспорту (з переданням їх учителю або черговому адміністратору) та зі школи додому. Відмова від супроводу фіксується особисто батьками в окремій заяві, що додається до договору про умови навчання.
 • • Попередження — усне та письмове про можливі пропуски занять з поважних причин.
 • • Контроль за станом ведення щоденника, виконанням домашніх завдань з усіх предметів.
 • • Наявність необхідного шкільного приладдя, форми для уроків фізкультури, змінного взуття.
 • • Вчасну сплату за навчання відповідно до договору про умови навчання, не допускати накопичення заборгованості.
  2. Відвідувати
 • • Уроки за розкладом (1 раз на семестр) за попереднім погодженням із класним керівником і записати свої відгуки і зауваження в “батьківський звіт про відвідані уроки”.
 • • Батьківські збори та інші заходи (семінари, засідання батьківського комітету) для батьків.
 • • Свята та конкурси за планом роботи школи.
 • • Вчителя (класного керівника, заступника директора, директора) у випадку виклику, у призначений день та час.
  3. Надавати
 • • Інформацію стосовно стану здоров’я і особливостей фізичного стану учня (учениці) задля її врахування під час навчально-виховного процесу.
 • • Адміністрації школи інформацію про факти порушення етичних норм.
 • • Відшкодування майнового збитку, вчиненого учнем (ученицею), в тижневий термін.

 

Поради батькам

 

 • Ранець учня.
Для ефективного та якосного навчання учням необхідно мати:
 • Портфель з ортопедичною спинкою
 • Змінне взуття.
 • Спортивна форма.
 • Пенал.
 • Ручка (Schneider).
 • Олівець.
 • Лінійка (15 см).
 • Гумка для стирання (м’яка).
 • Щоденник.
 • Зошити в клітинку. (5 штук)
 • Зошити в лінійку з додатковою похилою лінією. (5 штук)
 • Обкладинки на зошити та книги.
 • Альбом для малювання.
 • Фарби акварельні.
 • Фарби гуашеві.
 • Палітра.
 • Пензлі (різних номерів).
 • Стаканчик «Нерозливайко».
 • Кольорові олівці.
 • Папір білий, кольоровий та картон.
 • Ножиці.
 • Клей ПВА (бажано з пензликом).
 • Пластилін, стеки.
 • Дощечка для ліплення
 • Вологі серветки.
 • Папка А-4 з файлами (30 шт.).
 

Дуже корисні поради нашого психолога

Перший клас — це радість та хвилювання, нові знайомства з дітьми та дорослими, режим та дисципліна. Ми радіємо, що разом будемо це переживати.
Ми пропонуємо вам декілька порад для ефективної співпраці.

Почніть жити за новим розпорядком

Намагайтеся, щоб дитина лягала спати не пізніше десятої вечора, а вставала о 7-8 годині ранку. Поясніть, що потрібно зробити перед сном: зібрати портфель, приготувати одяг. Не підганяйте дитину, бо розрахувати час - це ваш обов'язок. Привчіть дитину зранку снідати. Це важливий момент у запобіганні хвороб шлунка. Все це допоможе першокласнику краще зрозуміти, як формується його день.

Заохочуйте до навчання

Важливо акцентувати увагу дитини на процесі навчання (ти довідаєшся багато нового, у тебе з'являться нові друзі, ти ставатимеш розумнішим та розумнішим), а не на гарних оцінках, які взагалі краще не згадувати. Визнавайте досягнення дитини. Хваліть (заохочуйте), а не докоряйте. Це краще, ніж ниття, нагадування та інші покарання. Звертайте увагу на те, щоб не обмежувати похвалу критикою («дев’ять», звичайно, чудово, але без двох помилок це могла б бути «дванадцятка»). Не припускайтеся грубої помилки, лякаючи дитину: «Читай, а то двійки мені приноситимеш».

Не лякайте школою

У жодному разі не ведіть при дитині розмови, що в нього «закінчилося дитинство», у нього, мовляв, бідненького, починаються трудові будні. Навіть в жартівливій формі не лякайте школою. Не вартує при дитині також обговорювати майбутні витрати, нарікаючи на високі ціни.

Дбайте про відпочинок дитини

Зустрічайте дитину спокійно, не сипте на неї тисячу запитань, дайте їй можливість розслабитись (згадайте, як вам буває важко після напруженого дня). Коли дитина збуджена і хоче з вами чимось поділитись, не відмовляйте їй у цьому, вислухайте. Після закінчення занять дайте дитині відпочити. Обід − зручний момент для цього. Школяр може розповісти про свій робочий день і у такий спосіб звільнитися від психологічного напруження. Запитайте: „Що нового ти сьогодні дізнався?" і забудьте фразу „Що ти сьогодні отримав?!"

Будуйте довірливі відносини з дитиною

Гарні довірливі стосунки і усвідомлення того, що дитина завжди може розраховувати на Вашу підтримку, допоможуть їй налаштуватися на успіх з початку нового навчального процесу. Ні в якому разі не ставте ваші стосунки з дитиною в залежність від її успішності. Дитина має відчувати, що ви завжди її любите, завжди їй допоможете та підтримаєте. Зауваження вчителя вислуховуйте без присутності дитини. Вислухавши, не поспішайте влаштовувати сварку. Говоріть з дитиною спокійно.
 

Робоче місце школяра

Для учня бажано виділити окрему кімнату. Якщо ж такої можливості немає — затишне місце біля вікна. Стіл ставлять так, щоб світло падало зліва. Праворуч від стола розміщують етажерку або прикріплюють полицю для книжок. Основна вимога до обладнання робочого місця — меблі повинні відповідати зросту школяра. Висота стільця має бути такою, щоб нога всією ступнею торкалася підлоги, висота стола — 55 — 65 см (для дітей зростом 120 — 150 см).

Важливо подбати і про колірне оформлення кімнати. Добре, коли переважають теплі й спокійні тони (коричневий, жовтий, зелений). В робочому куточку школяра мають знайти місце і квітка, вирощена дитиною, і малюнок чи аплікація, зроблені власноручно, і розклад уроків. Радимо час від часу оновлювати інтер'єр куточка.

Одне з найважливіших питань в обладнанні робочого місця — забезпечення правильної пози школяра під час сидіння. Учень має сидіти глибоко на стільці, спираючись попереково-кряжовою частиною хребта на спинку. Голова — у вертикальному положенні або трохи нахилена вперед (під кутом не більше 15°). Тулуб теж трохи нахилений уперед, передпліччя вільно лежать на столі. Плечовий пояс розміщений горизонтально. Ноги повною ступнею спираються на підлогу чи підніжку.

Відстань від очей до предметів, які розглядаються, має становити 30 — 35 см. Верхню частину книги трохи підняти за допомогою підставки.

Вам, батькам, корисно перший місяць посидіти з дитиною — не поруч, а поблизу. Подбайте, щоб малюк не відволікався під час роботи, правильно поклав книжку чи зошит, не сутулився, сидів у зручній позі.

Важливо привчати дитину до порядку на робочому місці. Кожна річ повинна мати своє місце. Пенал з ручкою і олівцями — посередині, ліворуч — усе, що потрібно для роботи. Тут же підставка для читання.
Сидіння за столом.
1 — занадто низьке; 2 — високий стілець; 3 — стіл зависокий;
4 — правильне сидіння.


Пози при сидінні за столом: правильна і не правильна.

 
Батькам

Запис у школу


Для запису дитину до списку бажаючих навчатися в ліцеї «Скарбниця мудрості» необхідно:
1) Зателефонувати за вказанами у контактних даних номерами або ж надіслати електронний лист;
2) Отримати дзвінок, або лист підтвердження про запис.
3) Запис здійснються до 31 січня того навчального року в якому дитина планує навчатися.

Рекомендуємо ознайомитись з правилами прийому учнів до школи, який здійснюється на конкурсній основі

 

Правила конкурсного прийому учнів


1. Загальні положення

1.1. Приймання дітей (учнів) до ліцею здійснюється на конкурсній основі.
1.2. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.
1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на інформаційному стенді. Зміст оголошення доводиться до відома населення через веб-сторінку школи.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу на інформаційному стенді вивішується перелік питань для співбесіди з дітьми.
2.3. Для проведення співбесіди створюється конкурсна педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням із радою школи.
2.4. Робота конкурсної комісії організовується відповідно до вимог високої педагогічної етики, створюється комфортна атмосфера для розкриття здібностей дитини і виключаються будь-які фактори, що негативно впливають на психологічний стан дитини.
2.5. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на ім’я директора школи, копії свідоцтва про народження, медичної картки дитини встановленого зразка.
2.6. Діти з особливими освітніми потребами, які направлені на інклюзивне навчання довідкою ПМПК приймаються поза конкурсу(не більше 2 дітей на клас).

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-ого класу, проводиться у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють, розпочинається з 1 березня (за графіком) та додатково при наявності вільних місць протягом літніх місяців.
3.2. Конкурсне приймання учнів до інших класів здійснюється протягом року за умови наявності вільних місць та відповідного випробування з англійської мови.
3.3. Співбесіда з дитиною, яка вступає до школи, проводиться у 2 етапи з використанням діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації школи на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології згідно обсягів державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.4 При прийомі дітей до школи у ході співбесіди будуть враховуватись:
• Загальна готовність дитини до школи (фізичний розвиток, навички самообслуговування, санітарно-гігієнічні навички, готовність руки);
• Психологічна готовність дитини до школи;
• Інтелектуальна готовність дитини до школи (найпростіші форми мислення та психічні процеси);
• Розвиток мови і мовлення;
• Рівень засвоєння програми дитячого садка.

Будуть використані тести, що дають можливість виявити:

• Рівень готовності дитини до школи;
• Володіння дитиною способами класифікації та узагальнення;
• Розвиток логічного мислення, мовлення та здатність до систематизації;
• Особливості внутрішньої позиції дитини;
• Орієнтування в навколишньому середовищі;
• Дослідження розвитку дрібної моторики руки дитини та визначення рівня володіння олівцем.

3.5 На другому етапі перевіряються уміння і навички, що мають бути сформовані у дітей 6-ти років за програмою дитячого садка:
• Рівень розвитку зв’язного мовлення;
• Фонематичне сприймання;
• Здатність до лексичного морфологічного і синтаксичного узагальнень;
• Розуміння відношень між числами і цифрами;
• Рахунок, порівняння чисел у межах десяти;
• Додавання і віднімання у межах десяти;
• Вміння порівнювати геометричні фігури за величиною і формою;
• Знання про характерні особливості пір року, сезонні особливості;
• Вміння орієнтуватись у часі;
• Розуміння необхідності дбайливого ставлення до інших людей та природи, що нас оточує.
3.6. Результати конкурсної співбесіди оформляються у вигляді протоколу педагогічної комісії.
3.7. Результати співбесіди оголошуються протягом трьох днів від дня проведення співбесіди. Списки вступників вивішуються для загального ознайомлення.

4.Порядок зарахування

4.1. До зарахування розглядаються діти, рівень готовності яких є достатнім (вище середнього рівня) для навчання у спеціалізованій школі.
4.2 Діти, які успішно пройшли співбесіду, зараховуються до 1-го класу ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.
4.3. При однакових результатах співбесіди переважне право при прийомі учнів мають діти, рідні брати чи сестри, яких уже навчаються у школі.
4.4 Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до першого класу ліцею вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.5. Для зарахування надаються такі документи: копія свідоцтва про народження, медична картка, заява батьків.

 

Оплата

 • Вартість навчання з 1.09.2021 року становить 27000 грн. в рік.
 • Вартість харчування сніданок - 440 гр. в місяць, обід - 815 гр. в місяць.
 • Транспортні витрати оплачуються окремо.
 • Вартість гуртка – 300 гр. в місяць
 • Вартість ГПД (1-4 клас) - 300 гр. в місяць.

 

Набір в школу
 • Можливості ваших діток

  Малокомплектні класи (до 18 учнів), що гарантує увагу до кожної дитини і достатнє коло спілкування.
  Вивчення іноземної мови із першого класу в підгрупах не більше 9 учнів (три-п'ять уроків в тиждень).
  Можливість навчання дітей із порушенням опорно-рухового апарату.
  Мистецькі, музичні, розвиваючі та спортивні гуртки.
  Група продовженого дня (до 17:00).
  Спортивний майданчик та спортивний зал для фізичного розвитку.
  Дитячий майданчик для відпочинку.
  Двохразове харчування.
  Доставка учнів у школу шкільним транспортом.
  Постійна співпраця батьків та педадогічного колективу.
  Виховання на християнських принципах, взаємоповазі без образ та криків.

Вчителі

 • Team Member

  Ойович Андрій Володимирович

  директор школи

  Team Member

  Плахтій Людмила Василівна

  бухгалтер

  Team Member

  Ахунова Аліна Ігорівна

  секретар

 • Team Member

  Буряковська Валентина Василівна

  вчитель англійської мови

  Team Member

  Мельничук Тетяна Констянтинівна

  вчитель фізики

  Team Member

  Дука Анастасія Петрівна

  асистент вчителя,
  вчитель християнської етики

 • Team Member

  Бондарук Наталія Петрівна

  вчитель початкових класів

  Team Member

  Семенюк Анатолій Георгійович

  вчитель початкових класів

  Team Member

  Кубай Мирослава Сергіївна

  вчитель історії, правознавства
  і християнської етики

 • Team Member

  Аксьонова Олена Миколаївна

  медична сестра

  Team Member

  Турик Людмила Олександрівна

  асистент вчителя

  Team Member

  Козак Наталія Вікторівна

  вчитель біології

 • Team Member

  Вавринюк Валерій Олександрович

  вихователь групи продовженого дня

  Team Member

  Кіпень Наталія Вікторівна

  вихователь групи продовженого дня

  Team Member

  Корнійчук Наталія Юріївна

  вчитель української мови

 • Team Member

  Довгалюк Наталія Вікторівна

  вчитель початкових класів

  Team Member

  Юсюк Яна Юріївна

  вчитель математики

  Team Member

  Ольхович Олена Василівна

  вчитель географії і основ здоров'я

 • Team Member

  Середюк Тетяна Василівна

  вчитель англійської мови

  Team Member

  Ойович Сергій Володимирович

  вчитель хімії

  Team Member

  Повжук Катерина Володимирівна

  вчитель польської мови

 • Team Member

  Завадська юлія Сергіївна

  вчитель початкової школи

  Team Member

  Бендера Анастасія Олександрівна

  вихователь ГПД

  Team Member

  Сажин Іван Іванович

  вчитель мистецтва і трудового навчання

 • Team Member

  Юсюк Роман Юрієвич

  вчитель фізичної культури

  Team Member

  Леонтьєв Денис Богданович

  вчитель інформатики

Якість освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Результати самооцінювання ліцею

Нахили своє вухо, і послухай слів мудрих, і серце зверни до знання…Соломон

Контактна інформація

Адреса

43018 м. Луцьк, вул. Станіславського 15а

Офіс школи

099-409-99-00